Unos lokacije na oglasu

Na Oglasindu je sada uvedena opcija menjanja lokacije na svakom oglasu.

Sada, pri postavljanju novog oglasa ili pri vršenju izmena postojećeg,
možete zadati posebnu lokaciju koja će važiti samo za taj oglas.
Ona omogućava da se za postavljeni oglas definiše lokacija,
nezavisno od lokacije koja se nalazi u profilu korisnika koji postavlja oglas.

Na slici ispod možete videti kako izgleda i gde se nalazi ova opcija.

Na ovaj način ubuduće možete za svaki svoj oglas definisati različitu lokaciju.

Više informacija o ovome možete naći i na sledećem blogu postu
Lokacije na Oglasindu.