Kako da izvršim izmene na oglasu?

Sve izmene na oglasima možete vršiti na strani Moj profil >> Aktivni oglasi.
Iza oglasa se nalazi dugme "Izmeni".
Na oglasu možete izvršiti izmenu:

  • Kategorije i potkategorije
  • Tip oglasa   
  • Cene
  • Valute
  • Ponavljanje oglasa
  • Opis
  • Lokacije
  • Slike       

Nakon što ste uneli izmenjene podatke kliknite na dugme "Sačuvaj".