Kako da deaktiviram svoj oglas?

Deaktiviranje oglasa na Oglasindu je lako i besplatno.
Možete u svakom trenutku da deaktivirati vaš oglas.

Da biste deaktivirali oglas, potrebno je da samo odete na stranu
Moj profil >> Aktivni oglas.
Klikom na crveno dugme "Deaktiviraj" vaš oglas će automatski biti
deaktiviran i prebačen u deo Moj profil >> Neaktivni oglasi.Oglas možete ponovo aktivirati u delu Moj profil >> Neaktivni oglasi
klikom na zeleno dugme "Aktiviraj".