Da li moram da se registrujem?

Ukoliko želite da pretražujete postojeće oglase i da dođete do nekog predmeta ili usluge, registracija vam nije potrebna. Do kontakt podataka korisnika koji je postavio oglas moći ćete da dođete i bez registracije.

Registracija je potrebna samo u slučaju da želite da postavite oglas.

Kako da se registrujem na Oglasindo?