Kako da oglasim svoju uslugu?

Da biste oglasili svoju uslugu na Oglasindu, potrebno je da imate nalog pravnog lica na Oglasindu. Svoju uslugu na Oglasindu možete oglasiti u kategoriji "Usluge".

Za oglašavanje usluge neophodno je popuniti deklaraciju o oglašavanju. Uslugu je potrebno prethodno registrovati u skladu sa aktuelnim zakonima Srbije.

Deklaracija se popunjava samo prilikom prvog unosa oglasa u kome se oglašava određena usluga. Podaci koji se unose su:

  • Poslovno ime (naziv firme)
  • Adresa sedišta
  • PIB
  • Delatnost
  • Matični broj
  • Odgovorno lice - ime i prezime
  • Odgovorno lice - adresa
  • Odgovorno lice - JMBG
  • Odgovorno lice - broj lične karte