Dopuna Oglasindo računa

Oglasindo račun koristite samo u slučaju da želite da promovišete svoje oglase preko "Promo opcija".

Da biste mogli da koristite promo opcije na Oglasindu, potrebno je da imate dati iznos na svom Oglasindo računu.

Svoj Oglasindo račun dopunjujete na sledeći način.

Na strani gde je vaš Oglasindo račun:
https://www.oglasindo.rs/racun

kliknite na polje "Dopuni račun". Pojaviće se slika uplatnice sa podacima za dopunu.

Vrlo je važno popuniti ispravno podatke, naročito:

  • broj tekućeg računa (190-11460-42)
  • poziv na broj (najčešće kombinacija slova i brojeva)