Cenovnik

Oglašavanje predmeta i usluga na Oglasindu je besplatno.

Možete postaviti neograničen broj oglasa i to sve besplatno.

Postavljanje fotografija u okviru jednog ili više oglasa je besplatno (po oglasu max 10 fotografija).

Obnavljanje oglasa koji su istekli je besplatno.

Opciono možete koristiti promo opcije kako bi vaš oglas bio vidljiviji na Oglasindu. Korišćenje promo opcija je dobrovoljno.

Trenutno postoje 3 promo opcije:

  • TOP u kategoriji (160 din)
  • Osenčena pozadina (70 din)
  • Oglas istaknut na naslovnoj strani (250 din)

Opcija TOP u kategoriji se koristi kada želite da vaš oglas bude na vrhu kod listanja oglasa u okviru date kategorije i potkategorije.

Opcija Osenčena pozadina se koristi kada želite da obojite pozadinu svog oglasa i tako ga učinite vidljivijim. Obojena pozadina oglasa će biti vidljiva na pregledu tog oglasa sa drugim oglasima (rezultati pretrage npr).

Opcija Oglas istaknut na naslovnoj strani se koristi kada želite da vaš oglas bude prikazan na naslovnoj strani Oglasinda.