Kako da postavim oglas?

Postavljanje oglasa na Oglasindu je lako i besplatno. Da biste postavili oglas, prvo je potrebno da kliknete na dugme "Postavi oglas" koje se nalazi u gornjem desnom uglu Oglasinda.

 Kada kliknete na "Postavi oglas" otvoriće se nova strana na kojoj se nalazi forma za unos oglasa.

Podaci koji se unose su sledeći:

  • kategorija i potkategorija
  • naziv
  • cena
  • valuta
  • broj ponavljana oglasa
  • vreme trajanja oglasa
  • tip oglasa
  • dodatni opis
  • fotografije (maksimalno 10, besplatno).

Klikom na dugme “Postavi oglas” koje se nalazi na dnu strane, vaš oglas će biti uspešno objavljen na Oglasindu.

Za postavljanje oglasa gde se nudi usluga, pored gore navedenog, ispunjava se i deklaracija. Deklaracija se ispunjava samo pri prvom unosu oglasa i to se samo jednom radi. Više o tome možete pročitati ovde.

Oglas može biti aktivan najviše 180 dana (dužinu trajanja oglasa možete izabrati prilikom postavljanja oglasa) i može se odabrati opcija da se oglas ponavlja najviše 3 puta.

Ponavljanje oglasa (ručno ili automatski) je besplatno.

Svaki oglas se može dodatno reklamirati uz promo opcije. Za aktiviranje promo opcija je potrebno da imate sredstva na svom Oglasindo računu.