Da li je postavljanje oglasa besplatno?

Postavljanje oglasa na Oglasindu je besplatno.
Takođe, obnavljanje isteklih oglasa na Oglasindu je besplatno.

Opciono, ako se odlučite da dodatno promovišete svoj oglas, to možete učiniti pomoću promo opcija i samo za to vam se naplaćuje određeni iznos sa vašeg Oglasindo računa.

Više informacija o ovome možete naći u delu Cenovnik.