Da li plaćam proviziju?

Za postavljanje oglasa nemate troškove prema Oglasindu.
Ne postoji nikakva "provizija za prodaju".

Postavljanje i obnavljanje oglasa je besplatno kao i traženje usluga i predmeta.

Svoj oglas možete reklamirati preko promo opcija, ali tako nešto nije obaveza.