Koliko puta mogu da ponovim isti oglas?

Oglas koji se postavi na Oglasindo može biti u ponudi najviše 180 dana,
a dodatno može da se podesi automatsko ponavljanje (jedan, dva ili tri puta).
Pri postavljanju oglasa je već podešeno da će oglas biti automatski aktivan 180 dana.

Dužina trajanja oglasa može biti i manja i to bira korisnik prilikom postavljanja oglasa, na samoj stranici za unos oglasa u polju Ističe:

  • za 1 dan
  • za 14 dana
  • za 30 dana
  • za 60 dana
  • za 90 dana

Da li će se oglas posle isteka ponoviti ili ne birate prilikom postavljanja oglasa.

Uz ponavljanje oglasa do tri puta jedan oglas može biti u ponudi 180 početnih dana, plus 540 dana ponavljanja (3x180 dana).