Kako da promenim svoje podatke koje sam uneo prilikom registracije?

Svoje podatke na Oglasindu možete izmeniti na strani Moj Profil >> Moji Podaci.

Na stranici sa vašim podacima možete izvršiti izmenu:

  • lokacije
  • imena
  • prezimena
  • broja mobilnog telefona

Izmena e-mail adrese za sada nije moguća.

Nakon što ste uneli izmenjene podatke kliknite na dugme "Sačuvaj".